PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZLERİ
Randevu : 0532 158 35 55

Site Haritası
Takvim
Çocuk Psikologları

Cinsel Terapistler, 0533 3738123

Uzman Klinik Psikolog Gülten Demirdöven, 05447243650

Çocuk Psikoloğu,0505-7675885

E-mail ile Psikolojik Destek

Terapi Merkezleri,0216-3476003

Terapiler Sitesi

Pedegog Çocuk Gelişim Uzmanı Ergen Psikoloğu Aile Psikologları

pedagog pedagoglar pedegog çocuk pedagogu pedagoji psikiyatri psikiyatri doktorları bebek psikolojisi psikiyatr cocuk gelisimi online psikolog istanbul psikolog psikolog kadıköy psikolog bakırköy psikolog acıbadem psikolog mecidiyeköy psikolog ümraniye psikolog bağdat caddesi mecidiyeköy psikolog şişli psikologpsikolog  taksimpsikolog beylikdüzü psikolog avcılar psikolog gaziosmanpaşa psikolog fatih tuzla psikologataşehir psikologuzman psikologpedagog psikologdr psikologpsikolog drpsikolog doktorpsikolog telpsikolog randevupedagog telefonpsikolog telefonpsikolog terapiklinik psikologmaltepe psikologçamlıca psikologüsküdar psikolog

Uzman Klinik Psikolog Hatice Büşra KARA 05557493919
busra.kara@icloud.com
ÇOCUK GELİŞİMİNDE BABA FAKTÖRÜ
23/01/2021

 

Aile, sürekli değişim içinde olan bir kurum olarak karşımıza çıkar ve toplumsal rol dağılımlarının merkezini oluşturmaktadır. Kadınlık ve erkeklik rolleri, ailede başlamakta ve mevcut toplumsal kalıplar içinde sürekli yeniden üretilmektedirler.

Çocuk eğitimi sadece anneye bırakılmamalı baba da çocuğun doğumundan, hatta öncesinden itibaren çocuğun yetiştirilmesi anlamında sorumluluklarını yerine getirici eylemler içerisinde bulunmalıdır. Çocuk eğitiminde anne ve babalara düşen görevlerin yarı yarıya olduğunu vurgulayarak bu görevin çok önemli ve ağır bir görev olduğu belirtilmektedir.

Etkileşim, babanın çocukları ile bire bir, yani doğrudan etkileşimde bulunması, ulaşılabilirlik, babanın ihtiyaç duyulduğunda çocukları için ulaşılabilir durumda olması (çocuklar kendi odasında, anne baba ise mutfakta) ve sorumluluk ise babanın çocuğunun refahı, mutluluğu ve bakımı ile ilgili sorumlulukları üstlenmesidir. Baba katılımının olduğu çocuklarla baba katılımı sağlanmayan çocukların karşılaştırmasında baba katılımı olan çocukların temel 33 zihinsel ve akademik beceriler ve dil becerileri ile psikososyal uyum ve bağımsız davranabilme becerileri açısından daha iyi geliştiklerini, daha olumlu baba-çocuk diyaloğu kurduklarını ve davranışsal sorunların daha az ortaya çıktığına değinilmektedir.

Yirminci yüzyılın son bölümünde babalık kültürü kavramı değişerek ve genişlemiş ve babanın rolü uzak ya da çevresel bir figürden çocuk hayatının merkezinde ve önemli bir mevcudiyete doğru kaymaktadır. Çocukların çoğunun hayatlarında bir baba ya da baba figürü olduğu düşünüldüğünde, baba-çocuk ilişkisinin 24 incelenmesi önemli olmaktadır. Bu duruma özellikle modernleşme ile gelen annenin de iş hayatında aktif bir ol alması ve dolayısıyla aile içi roller bakımından kadın ve erkek eşitliliğinin ortaya çıkması sebep olmaktadır. Baba katılımı ve babaların çocuklarla etkileşimlerinin tarzı, annelerin çocuklarla olan ilgisinden farklı olsa da pozitif baba-çocuk ilişkilerinde yer alan süreçler, pozitif anne-çocuk ilişkilerinde bulunanlara çok benzemektedir.

Babalık kavramını değiştiren ve babanın, çocuk eğitimi üzerindeki alaka ve ilgisini arttıracak çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bunlar kadının tam gün çalışması, çalışan anne sayısında artış olması, ekonomik alanda ve standart ev hayatında yaşanan değişimlerin kadın ve erkek rollerine etki etmesidir. Özellikle batı ülkelerinde çok sayıda dul veya boşanmış erkeğin tek başına çocukların eğitim ve bakımlarını üstlenmeleri, geleneksel aile yapılarının çekirdek aile haline gelmesi ve çekirdek aileler içerisinde kişilere düşen sorumluluk ve rollerin değişmesi gibi etmenler sayılabilir.

Çocuğun kişilik gelişiminin sağlıklı olabilmesinin temel şartı, çocuğa anlayış, destek ve sevgi sağlanan bir ortamın olmasıdır. Çocuğun yalnızca bu tarz bir ortamda, aşılması gereken dönemleri bütünleyerek kendisini geliştirdiğini ve gerektiği zaman da ebeveynlerinden koparak geniş toplum grubunda yer aldığı söylenmektedir.

Geçmiş yıllarda, erkekler çocuk bakımında aktif rol almamaktadırlar. Ancak bu durumun değişmeye başladığı görülmektedir. Babaların değişen rolleriyle birlikte toplumsal algı babalığa olan ilgiyi arttırmaktadır Babalar ayrıca çocuklarıyla birlikte aktif, fiziksel katılım yoluyla zaman harcamakta ve bu deneyimler duygusal bağlantılar için fırsatları teşvik etmektedir. Bununla birlikte çocukların bilişsel gelişiminde baba katılımının rolü oldukça fazladır. Baba katılım düzeyinin yüksek olduğu durumlarda çocukların daha iyi problem çözme mekanizmalarına sahip olduğu, sözel zekasının daha iyi düzeyde olduğu ve dolayısıyla bu çocukların daha iyi bir akademik performans sergiledikleri görülmektedir.

Bebeklik döneminden itibaren aslında çocuğun duygusal gelişiminde ebeveynlerle kurduğu iletişim oldukça önemlidir. Araştırmalar da göstermektedir ki bebek yalnızca annesine yönelik duygusal ilgi ihtiyacı değil aynı zamanda babasına yönelik de duygusal ilgi ihtiyacı içerisinde olmaktadır. Dolayısıyla, baba katılımı çocuğun duygusal gelişiminde de oldukça önemli bir yere sahiptir. Baba katılımının yüksek olduğu durumlarda çocukların empati kurabilme becerilerinin ve iç denetim odaklarının daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte baba çocuğun sosyal gelişiminde oldukça önemlidir.

Çocukluk dönemindeki baba katılımı ve dolayısıyla baba ile kurulan sağlıklı iletişim çocuğun ilerleyen yıllarda da yaşamını oldukça önemli düzeyde etkilemektedir. Çocukluk döneminde yüksek kalitedeki baba katılımı, daha yüksek istihdam oranlarını, daha sağlıklı ilişkileri ve çocuğun erişkinliğe iyi giden diğer olumlu yaşam özelliklerini desteklemektedir. Aslında baba-çocuk ilişkisi yalnızca çocuğun babası ile aktiviteler yaparak oyun oynamasından değil yaşamın ilk yıllarından itibaren baba katılımının kalitesinden de etkilenmektedir.

Her ne kadar anneler, daha önceki zamanlara kıyasla çocuklarıyla daha fazla zaman harcamaya ve daha yakın ilişkiler kurmaya eğilimli olsa da babalar artık çocuk yetiştirme süreçlerinde daha aktif olarak yer alma eğilimindedir. Günümüzde, ailede ekmek kazanan kişi rolü her iki partner tarafından yaygın olarak 29 paylaşılmaktadır ve dolayısıyla babaların çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmeleri, daha erişilebilir olmalarını ve aile sisteminde çocuk bakım sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenmektedir.

Destekleyici babalar kızlarının ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını ve kendileri için yüksek hedefler koymalarını beklemektedir. Ancak kızlarda başarısızlık görülürse, bu babalar destek vermekten çekinmezler. Destekleyici babaların yetiştirdiği kızlar genellikle yetişkinlik döneminde kendi kararlarını alabilen ve bireyselleşebilmiş kişilerdir. Bu kişiler, babalarını korumak ve onlara uyumlu olabilmek için davranışlarını veya hedeflerini şekillendirmek zorunda değildir. Destekleyici babaları olan kız çocukları, kendileriyle ilgili daha olumlu düşünmeye, zorlu mesleklere devam etmeye ve başarıyı öngörmeye elverişli olmaktadır. Buna karşılık, kontrolcü babaları olan bazı kız çocukları da kısıtlayıcı kuralların olduğu bir ilişkiyi tecrübe etmektedirler. Bu babalar kızlarını desteklemelerine ve bağımsız olgun yetişkin olmalarını istemelerine rağmen kızlarının bağımsızlığına sınır koymaktadırlar. Zaman zaman bu kız çocukları sevildiğini, ancak bebekleştiğini bildirmektedir.

Kayıp babalar, çocuklar daha küçükken (yaklaşık olarak doğumdan 10 yaşına kadar) ölüm, boşanma veya iş talepleri nedeniyle evden ayrılan babalardır. Bazı kızlarda, babaların yoklukları duygusal olarak değil mantık çerçevesinde rasyonelleştirilmektedir. Kardeşler, büyükanne ve büyükbabalar ve geniş aile üyeleri bir destek 33 ortamında etkileşime girmektedirler. Bu desteğe rağmen bu tür kadınlar genel olarak karşı cinsle girdikleri ikili ilişkilerde karşı cinse karşı güven duymamakta veya düşük seviyede güven duymaktadırlar.

Duygusal erişilebilirlik, ebeveynle ilişkili destekleyici, cevap verici, hassas gibi bir dizi özelliğe sahip duygusal bağ bütünüdür. Duygusal erişilebilirliğin yapılarının ampirik ve teorik olarak çocuğun bağlanma düzeyiyle önemli düzeyde ilişkili olduğu ortaya çıkarılmaktadır. Dolayısıyla, ebeveyn erişilebilirliği çocuğun güvenli bir bağ kurmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Baba olma düşüncesi ile ilgili hazır bulunurluk yani planlı bir hamilelik babalar açısından olumlu bir ebeveynlikle sonuçlanırken, plansız ve erken bir zamanda baba olan ve kendisini baba olmaya hazır hissetmeyen erkekler çocuğu kendi hayatında bir engel olarak düşünebilmekte, bu durumun da olumsuz babalık tecrübelerine yol açabileceği belirtilmektedir.

Baba katılımını etkileyen faktörlerin baba ile ilgili olanlarından bir diğeri babanın kendisini çocuk bakımı konusunda yeterli ve becerikli görmesi, babalıkla ilişkili olarak yaşayabileceği sorunları çözebileceği hususunda kendine güvenmesidir. Babalar kendilerini yeterli bir ebeveyn olarak gördüklerinde çocuklarının bakımında daha fazla rol oynamakta, yeterlilik hissetmediklerinde ve yapamayacaklarını düşündüklerinde ise katılmak istemelerine rağmen vazgeçtiklerini belirtmektedirler.

KAYNAKÇA

Amato, P. R., & Rivera, F. (1999). Paternal involvement and children’s behavior problems. Journal of Marriage and the Family, 61 (2), 375 – 384.

Easterbrooks, M. A., & Goldberg, W. A. (1984). Toddler development in the family: Impact of father involvement and parenting characteristics. Child Development, 55(3), 740–752.

Lamb, M. E., & Lewis, C. (2013). Father-child relationships. In N. J. Cabrera & C. S. Tamis-LeMonda (Eds.), Handbook of father involvement: Multidisciplinary perspectives (p. 119–134). Routledge/Taylor & Francis Group.

Onur H. ve Koyuncu B. (2004). “Hegenomik” erkekliğin görünmeyen yüzü: sosyalizasyon sürecinde erkeklik oluşumları ve krizleri üzerine düşünceler. Toplum ve Bilim Dergisi, 101, 31-49.

 

Uzman Klinik Psikolog Hatice Büşra KARA

busra.kara@icloud.com225 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

GASLIGHTING (PSİKOLOJİK MANİPÜLASYON) NEDİR? - 24/05/2022
Gaslighting, bir psikolojik manipülasyon ve taciz yöntemidir. Bireyi kendi hafıza, algı ve akıl sağlığını sorgulayıp irdelemeye iten bir çeşit kötü yönlendirmedir.
OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARA CİNSEL EĞİTİM - 25/04/2022
Çocukların kendi fiziksel özellikleri hakkında bilgi vermek, karşı cinsten hangi açılardan farklı olduğunu aktarmak, iyi ve kötü dokunuşları ayırt edebilmesini öğretmek gerekir.
HAYIR DİYEMEMEK NASIL İLETİŞİM VE İLİŞKİ SORUNLARI YARATIR? - 25/03/2022
Bir insan karşısındaki kişiye hayır diyemiyorsa öncelikle neden hayır diyemediğini bulması gerekmektedir. Bu durumda ya bir beklenti vardır ya da o kişiyle ilgili korkup kaygılanılan bir şey vardır.
ÇOCUKLARDA ÖFKE PROBLEMİ - 06/03/2022
Her istediği yapılan ya da her şeye çok kolay ulaşabilen bir çocuk psikolojik olarak elde etmesi gereken bazı becerileri çok da elde edemeden büyümüş olmaktadırlar.Bunun getirdiği problemleri de yaşamının sonraki evrelerinde göstermeye başlamaktadır.
EKONOMİK KRİZ VE İNSANLARA ETKİLERİ - 16/01/2022
Ekonomide yaşanan krizlerin toplumlar üzerindeki temel sosyoekonomik etkileri gelirin azalması, işsizlik ve bunların sonucu olarak yaşam standartlarının olumsuz yönde değişmesi,sosyal sınıflar arasındaki gelir eşitsizliğinin ve yoksulluğun artmasıdır
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) - 18/10/2021
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Çocuklukta yaygın bir şekilde görülen önemli oranda bilişsel, ailevi, sosyal ve davranışsal zayıflığa ilişkin kalıtsal bir bozukluktur.
ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ - 05/10/2021
Özgül öğrenme güçlüğü, bireyin zekasının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen akranlarına göre okuma, yazma ve matematik gibi akademik alanlarında yaşadığı zorluklar olarak tanımlanmaktadır.
EGO KİMLİK SÜRECİ - 12/07/2021
Kimlik; bireyin kendini yaşayışı yani birey olarak benzersiz ve kendine özgü bir tarz içinde var olması ve bu tarzın süreklilik göstermesidir. Kendiliğinden ve doğal olarak oluşan temel belirli yaşantılarımızın birleşimi kimlik duygusunu oluşturmakta
SINAV KAYGISI - 27/06/2021
Sınav kaygısı öğrencinin kendi performansına yönelik kaygıdır. Bu kaygıya yetersiz çalışma alışkanlıkları da eklenince durum, sınav kaygısı yaşayan öğrenciler için kısır bir döngü haline gelmektedir.
 Devamı
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam35
Toplam Ziyaret310214
Köşe Yazıları
Aile Evlilik Çift Terapisti 0533 373 81 23
5 Yaş Çocuğu

Aile Evlilik Çift Terapisti Fulya Güner 05333738123
OKB’nin Nedenleri..

Aile ve Çift Danışmanı Psikolog Atakan Şahin 05057675885
Anksiyete ve baş etmenin yolları

aile ve çift danışmanı sinem sayışman 05057675885
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ

Avukat yasin gedikli 0505 767 5885
BAŞARI ÖYKÜMÜZ

BARIŞ YILMAZ
- ANLAŞILMAK İSTEYEN KADIN NE YAPMALI –

Bireysel Aile Psikolog Fulya Beyribey +90 (546) 932 46 24
ÇOCUK VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

çocuk gelişim uzmanı Suzan SEVİNDİK
ÇOCUKLAR NEYİ UNUTMAZ

Dr. Mehmet A. Eroğlu Yaşam-Eğitim Koçu 0544 7243650
İkigai

evlilik cinsel terapist nesrin örek 05057675885
Cinsel isteksizlik nasıl ele alınmalı ve tedavi edilmelir?

İSTANBUL YAŞAM KOÇU YÜKSEL KÖKSAL05354336620
BERTRAND RUSSELL’IN ‘MUTLU OLMA SANATI’ İSİMLİ KİTABINDAN ÇIKARILACAK 6 DERS

istanbul yaşam koçu 05321583555
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET

Kişisel gelişim testleri 0505 767 5885
- Başkalarıyla Yaşayabilme Testi -

Psikolog Nagehan Erçakar
PSİKOLOG VE PSİKİYATRİST KİMDİR?

Psikolog Buse Yeğin
YEME BOZUKLUĞU NEDİR?

Psikolog Hulya Aydoğan 0532 158 35 55
NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Psikolog Pedagog Aile Evlilik ve çift terapisi
Dr. Psk. Aile Evlilik Çift Danışmanı Ekrem ÇULFA hakkında yazılan yorum, tavsiye, öneri ve faydalar

Sosyolog Merve Ege tel 0505 767 5885
İntihar

Uzman Klinik Psikolog Hatice Büşra KARA 05557493919
GASLIGHTING (PSİKOLOJİK MANİPÜLASYON) NEDİR?

Uzman Klinik Psikolog Şakir ERNAS
Kendi Varlığını Duyurma Haykırışı: Saldırganlık ve Kızgınlık

uzman klinik psikolog sabiha ışık 05301221102
Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Uzman Psikolog Gülşah Babaoğlu
Profesyonel yardım alanların ve bu desteği veren Çocuk Ergen Psikologu, Çocuk Ergen Pedagogu 3

Uzman Psikolog Hakan ÖZBAYİS-0533 373 8123
PSİKOTERAPİ NEDİR?

Uzman Psikolog Çağla Tekeli
Bağlanma Korkusu

Yasam Koçu Öğrenci Koçu istanbulda Ayşim Çulfa
Ebeveynler Çocuklarının Karne Notları İle ilgili Nasıl Bir Tutum İçinde Olmalılar?

YAŞAM AİLE KOÇU DİLRUBA GÜNDÜZ 05301642034
BEN DEĞİL BİZ OLABİLMEK

YAŞAM KOÇU ÖĞRENCİ KOÇU SİNAN SEYFİ YETKİNER
STRES YÖNETİMİ

Uzman Klinik Psikolog Gülten Demirdöven 0216-3476003
BOŞANMALAR ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR?

Uzman Klinik Psikolog Pedagog Gülten Demirdöven Kadıköy 0544-7243650
BAZI İNSANLAR NEDEN YALAN SÖYLERLER?-2

Psikolog Esra Gökcen 0533-3738123
YAŞAM KOÇUNA GİTMENİN FAYDALARI

Aile,İlişki ve Evlilik Danışmanı 0533 373 81 23
Sosyal Medya Kullanımı İlişki Sorunlarına Sebep Oluyor mu

Nesrin Örek Aile,Çift,İlişki ve Bireysel Danışmanlık
Çocuklarda Davranım Bozuklukları

Hipnoz Eğitimi 0544-7243650
HİPNOZ EĞİTİMİ SEMİNERLERİ

Psikolog Didem Pedagog İstanbul
BEBEK VE MÜZİK

Pedagog Barış Çakır (Çocuk Psikoloğu)
SINAV KAYGISI İLE BAŞETME KONUSUNDA BAZI ÖNERİLER

Misafir Kalemler
Erkekler Her Zaman Cinselliğe Hazır mıdır?

Öğrenci Koçları,05447243650

Psikiyatriste Danışın,0505-7675885

Psikolojik Danışmanlar Sitesi

Psikologlar Sitesi, 05447243650

Yaşam Koçları,05333738123

Hava Durumu
Saat
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar16.649816.7165
Euro17.357917.4275