PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZLERİ
Randevu : 0532 158 35 55

Site Haritası
Takvim
Çocuk Psikologları

Cinsel Terapistler, 0533 3738123

Uzman Klinik Psikolog Gülten Demirdöven, 05447243650

Çocuk Psikoloğu,0505-7675885

E-mail ile Psikolojik Destek

Terapi Merkezleri,0216-3476003

Terapiler Sitesi

Pedegog Çocuk Gelişim Uzmanı Ergen Psikoloğu Aile Psikologları

pedagog pedagoglar pedegog çocuk pedagogu pedagoji psikiyatri psikiyatri doktorları bebek psikolojisi psikiyatr cocuk gelisimi online psikolog istanbul psikolog psikolog kadıköy psikolog bakırköy psikolog acıbadem psikolog mecidiyeköy psikolog ümraniye psikolog bağdat caddesi mecidiyeköy psikolog şişli psikologpsikolog  taksimpsikolog beylikdüzü psikolog avcılar psikolog gaziosmanpaşa psikolog fatih tuzla psikologataşehir psikologuzman psikologpedagog psikologdr psikologpsikolog drpsikolog doktorpsikolog telpsikolog randevupedagog telefonpsikolog telefonpsikolog terapiklinik psikologmaltepe psikologçamlıca psikologüsküdar psikolog

Uzman Klinik Psikolog Hatice Büşra KARA 05557493919
busra.kara@icloud.com
PANDEMİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI, ÇOCUKLAR VE EBEVEYNLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
13/06/2021


 

Pandeminin Sağlık Çalışanları Üzerindeki Psikolojik Etkileri

Sağlık çalışanları en yüksek enfeksiyon riskine sahip olmalarının yanında mental sorunlar karşısında en savunmasız grubu oluşturmaktadır. Pandemi döneminde uzun çalışma süreleri, toplumdan izolasyon, aileleri ile iletişim eksikliği, dışlanma, yorgunluk, mesleki hayal kırıklıkları, tükenmişlik, psikolojik şiddet gibi durumlarla baş etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu durumlar anksiyete, stres, depresyon, uykusuzluk, korku, öfke gibi ruhsal sorunlara yol açabilmektedir. Ruhsal sorunlar ise sağlık çalışanlarının karar verme yeteneklerini, dikkatlerini, çalışmalarını etkileyebilmektedir. Bunun yanında kalıcı psikolojik problemlere de neden olmaktadır. Daha önce yaşanan salgınlar üzerine yapılan çalışmalarda, sağlık çalışanlarında birçok psikolojik sorun bildirilmektedir. H1N1 pandemisi sırasında yapılan bir çalışmada, sağlık çalışanlarının en sık ailelerinin ve arkadaşlarının enfeksiyon kapması konusunda endişe duydukları sonucu elde edilmektedir. SARS salgını sırasında acil servis çalışanları üzerinde yapılan bir çalışmada 20 meslekler arasında anlamlı farklılık olmakla beraber stres düzeyleri bütün gruplarda yüksek saptanmaktadır. Covid-19 pandemisi Dünya’nın her yerinde sağlık çalışanlarını zor kararlar almak zorunda bırakmakta, baskı altında çalışmalarına neden olmaktadır. Sağlık çalışanlarında gelişen kaygıların sebeplerine bakıldığında kişisel koruyucu ekipmanlara erişim sıkıntısı, Covid-19’a yakalanma ve enfeksiyonu çevrelerine ve ailelerine taşıma korkusu, yeterli tıbbi bakımı verememe endişesi gibi durumlar görülmektedir. Sağlık çalışanları enfekte bireylerle sık temas ettiklerinden riskli temaslar sonrası ve enfekte olmaları halinde karantinaya alınmaları söz konusu olabilmektedir. Karantinaya alınan sağlık çalışanlarında, genel popülasyona göre daha fazla travma sonrası stres bozukluğu bulguları saptanmaktadır. Ayrıca karantinaya alınan sağlık çalışanlarının, geride kalanlar için artan iş yüküne sebep olmaları düşüncesiyle endişe düzeylerinde artış olabileceği bildirilmektedir. Sağlık çalışanları salgın hastalıklara en çok yakalanan gruplardandır. Covid19’un binlerce sağlık çalışanında görüldüğü bildirilmektedir. Covid-19’a yakalanmak da sağlık çalışanlarının psikolojisini etkileyen faktörlerdendir. Daha önceki salgınlarda da birçok sağlık çalışanının enfekte olduğu bilinmektedir. SARS salgını sırasında yapılan bir çalışmada, enfekte olan sağlık çalışanlarının bir yıl sonraki psikolojik stres düzeylerinin hala çok yüksek olup artış gösterdiği, sağlık çalışanı olmayan SARS geçiren popülasyonun ise stres düzeylerinde artış olmadığı izlenmektedir. 

Bulaşıcı hastalıkları daha iyi yönetebilmek, salgının kontrolünü sağlayabilmek için sağlık çalışanlarının mental sağlığının korunması çok önemlidir. Salgının, sağlık çalışanları üzerindeki psikolojik etkisinin anlaşılması, gelecekte ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalık salgınlarına hazırlık açısından oldukça değerli olmaktadır.

Covid-19 Pandemisinin Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Çocuklarda, bakıcılardan ayrılma, psikiyatrik bozukluk riskini artırabilmektedir. Pandemi hastalıkları sırasında izole edilen veya karantinaya alınan çocukların %30'unda akut stres bozukluğu, uyum bozukluğu gelişmesi görülmektedir. Travma sonrası stres bozukluğu için klinik kriterleri karşılamaktadır. COVID-19 ile enfekte olan (veya izolasyon ya da karantinaya ihtiyaç duyan veya şüphelenilen) çocuklar korku, kaygı ve diğer psikolojik etkileri sebebiyle özel dikkat gerektirebilmektedir. Çocuklar, günlük rutin ve sosyal altyapı nedeniyle, COVID-19 salgını ile ilgili verilen bilgilerin çocuğun yaşını ve anlayış düzeyini dikkate alması gerekmektedir. Hayatı tehdit eden hastalıklarla ilgili hassas ve etkili iletişimin çocuklar ve ailelerinin uzun vadeli psikolojik refahı için büyük faydaları vardır. Bu küresel durumun acil ve uzun vadeli psikolojik etkilerini göz ardı etmemek, özellikle dünya nüfusunun %42'sini oluşturan çocuklar ve gençler için tartışılmaz olacaktır. Bu süreç otizm spektrum bozukluğu (OSB) gibi özel ihtiyaçları olan çocuklar, aileler ve bakıcılar için zor olabilmektedir. Genellikle bu çocuklar evde özel terapistler veya özel hastaneler ve enstitüler ile haftada birkaç saat müdahaleler yapmaktadırlar. OSB'li küçük çocukların ebeveynleri ve bakıcıları, çocuklarda COVID-19'un ne olduğunu açıklayarak, ciddi oyunlar kullanarak, yüksek işlevli çevrimiçi terapi ve ebeveynler ve bakıcılar için haftalık çevrimiçi istişareler yoluyla çocukların psikolojik süreçlerinin ele alınması yardımcı olabilmektedir. Bildirilen çocuk istismarı oranları okul kapanmaları sırasında artmaktadır. Krizin sebep olduğu ekonomik zorluluklar ebeveynlerin stres seviyesini arttırmakta, dolayısıyla çocuklara yönelik şiddet ve istismar vakaları böylesi dönemlerde artış göstermektedir. 3-18 yaş aralığındaki çocukları kapsayan bir çalışma COVİD-19 sürecinde çocuklara yönelik depresif belirtilerin, uyku ve iştah sorunlarının, ekran başında geçirilen sürenin, sinirlilik halinin, hareketsizliğe bağlı psikolojik ve fizyolojik etkilerin, anne-babaların süreçteki stresi sonucu oluşan istismar davranışlarının, arttığını ortaya koymaktadır.

Covid-19 Pandemisinin Ebeveynler Üzerindeki Etkileri

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve her yaş grubu insanın yaşam akışını derinden etkileyen COVİD-19 pandemisi, ebeveynlerin yeni düzenlemeler yapmasını zorunlu kılmaktadır. Nitekim pandemi sürecinin ilk adımları olan okulların kapanması ve ev karantinası çocuklar dahil tüm ailenin evde olduğu bir düzeni beraberinde getirmektedir. Türkiye’de ilk sokağa çıkma yasağı 20 yaş altı çocukları da kapsamış, sosyal hayatın tamamen durması ebeveyn ve çocuk psikolojisini derinden etkilemiştir. Anne-babalar ve çocuklar kriz sürecine yaş, eğitim, entellektüel kapasite, psikolojik dayanıklılık gibi faktörlere bağlı farklı tepkiler göstermektedir. Bu tepkiler çocuklar için regresyon, dikkat dağınıklığı, agresif tutumlar, ağlama krizleri gibi ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca uzun vadede depresyon, TSSB, obsesyon, fobiler, iştah ve uyku sorunları, uyum problemleri, akademik süreçlerde düşüş ortaya çıkabilmektedir. Çocuklarda ortaya çıkan bu kısa ve uzun vadeli değişimler, ebeveynlerin uyumlanması ve üzerinde durması gereken konulardan olacaktır. Ayrıca kreş ve gündüz bakım evlerinin kapanması çalışan annelerin çocuklarının bakımı konusunda büyük zorluklar yaşamasına neden olmaktadır. Bununla birlikte ‘çevrimiçi’ hale gelen eğitim sistemi, ebeveynlerin uyum sağlaması gereken bir diğer konu başlığı olmaktadır. Çocuklarının akademik sürecine destek olabilmek adına ebeveynler çevrimiçi eğitimleri takip etmek, çocuğuna öğretmen gibi konu anlatımlarında bulunmak ve ödev takibi yapmak gibi rutinin dışında rollere sahip olmuşlardır. Bu değişim süreci ebeveynleri oldukça zorlamıştır.

Başaran ve Aksoy’un 26 ebeveynin görüşünün alarak uyguladıkları anket çalışması sonucuna göre, ebeveynler pandemi sürecinin psikolojik etkilerini artan stres seviyesi, çocuklardaki ekran bağımlılığı ve ortaya çıkan davranış problemleri olarak ifade etmekte, çocuklarında uyku ve beslenme düzensizliği olduğunu vurgulamakta, bu süreçteki en büyük uyum problemini ise uzaktan eğitim sorunları olarak ifade etmektedirler.

 

KAYNAKÇA

Başaran, M., Aksoy, A. (2020). Anne-babaların Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Sürecinde Aile Yaşantılarına İlişkin Görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 13 Sayı: 71.

Cluver, L., Lachman, J.M., Sherr, L., Wessels, I., Krug, E., Rakotomalala, S. (2020). Parenting in a time of COVID-19. Lancet, 395: e64.

Goulia P, Mantas C, Dimitroula D, Mantis D, Hyphantis T. General hospital staff worries, perceived sufficiency of information and associated psychological distress during the A/H1N1 influenza pandemic. BMC infectious diseases. 2010;10 (1):322.

Greenberg N, Docherty M, Gnanapragasam S, Wessely S. Managing mental health challenges faced by healthcare workers during covid-19 pandemic. bmj. 2020;368.

Kırık, A. M., Özkoçak, V. (2020). Yeni dünya düzeni bağlamında sosyal medya ve yeni koronavirüs (covid-19) pandemisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 1-10.

Liu, J.J., Bao, Y., Huang, X., Shi, J., Lu, L. (2020). Mental health considerations for children quarantined because of COVID-19. Lancet Child Adolesc Health, 4:347-349.

Organization WH. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): situation report, 82. 2020.

Xiang Y-T, Yang Y, Li W, Zhang L, Zhang Q, Cheung T, et al. Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. The Lancet Psychiatry. 2020;7 (3):228-9.

 

Uzman Klinik Psikolog Hatice Büşra KARA

busra.kara@icloud.com151 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

GASLIGHTING (PSİKOLOJİK MANİPÜLASYON) NEDİR? - 24/05/2022
Gaslighting, bir psikolojik manipülasyon ve taciz yöntemidir. Bireyi kendi hafıza, algı ve akıl sağlığını sorgulayıp irdelemeye iten bir çeşit kötü yönlendirmedir.
OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARA CİNSEL EĞİTİM - 25/04/2022
Çocukların kendi fiziksel özellikleri hakkında bilgi vermek, karşı cinsten hangi açılardan farklı olduğunu aktarmak, iyi ve kötü dokunuşları ayırt edebilmesini öğretmek gerekir.
HAYIR DİYEMEMEK NASIL İLETİŞİM VE İLİŞKİ SORUNLARI YARATIR? - 25/03/2022
Bir insan karşısındaki kişiye hayır diyemiyorsa öncelikle neden hayır diyemediğini bulması gerekmektedir. Bu durumda ya bir beklenti vardır ya da o kişiyle ilgili korkup kaygılanılan bir şey vardır.
ÇOCUKLARDA ÖFKE PROBLEMİ - 06/03/2022
Her istediği yapılan ya da her şeye çok kolay ulaşabilen bir çocuk psikolojik olarak elde etmesi gereken bazı becerileri çok da elde edemeden büyümüş olmaktadırlar.Bunun getirdiği problemleri de yaşamının sonraki evrelerinde göstermeye başlamaktadır.
EKONOMİK KRİZ VE İNSANLARA ETKİLERİ - 16/01/2022
Ekonomide yaşanan krizlerin toplumlar üzerindeki temel sosyoekonomik etkileri gelirin azalması, işsizlik ve bunların sonucu olarak yaşam standartlarının olumsuz yönde değişmesi,sosyal sınıflar arasındaki gelir eşitsizliğinin ve yoksulluğun artmasıdır
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) - 18/10/2021
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Çocuklukta yaygın bir şekilde görülen önemli oranda bilişsel, ailevi, sosyal ve davranışsal zayıflığa ilişkin kalıtsal bir bozukluktur.
ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ - 05/10/2021
Özgül öğrenme güçlüğü, bireyin zekasının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen akranlarına göre okuma, yazma ve matematik gibi akademik alanlarında yaşadığı zorluklar olarak tanımlanmaktadır.
EGO KİMLİK SÜRECİ - 12/07/2021
Kimlik; bireyin kendini yaşayışı yani birey olarak benzersiz ve kendine özgü bir tarz içinde var olması ve bu tarzın süreklilik göstermesidir. Kendiliğinden ve doğal olarak oluşan temel belirli yaşantılarımızın birleşimi kimlik duygusunu oluşturmakta
SINAV KAYGISI - 27/06/2021
Sınav kaygısı öğrencinin kendi performansına yönelik kaygıdır. Bu kaygıya yetersiz çalışma alışkanlıkları da eklenince durum, sınav kaygısı yaşayan öğrenciler için kısır bir döngü haline gelmektedir.
 Devamı
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret312110
Köşe Yazıları
Aile Evlilik Çift Terapisti 0533 373 81 23
5 Yaş Çocuğu

Aile Evlilik Çift Terapisti Fulya Güner 05333738123
OKB’nin Nedenleri..

Aile ve Çift Danışmanı Psikolog Atakan Şahin 05057675885
Anksiyete ve baş etmenin yolları

aile ve çift danışmanı sinem sayışman 05057675885
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ

Avukat yasin gedikli 0505 767 5885
BAŞARI ÖYKÜMÜZ

BARIŞ YILMAZ
- ANLAŞILMAK İSTEYEN KADIN NE YAPMALI –

Bireysel Aile Psikolog Fulya Beyribey +90 (546) 932 46 24
ÇOCUK VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

çocuk gelişim uzmanı Suzan SEVİNDİK
ÇOCUKLAR NEYİ UNUTMAZ

Dr. Mehmet A. Eroğlu Yaşam-Eğitim Koçu 0544 7243650
İkigai

evlilik cinsel terapist nesrin örek 05057675885
Cinsel isteksizlik nasıl ele alınmalı ve tedavi edilmelir?

İSTANBUL YAŞAM KOÇU YÜKSEL KÖKSAL05354336620
BERTRAND RUSSELL’IN ‘MUTLU OLMA SANATI’ İSİMLİ KİTABINDAN ÇIKARILACAK 6 DERS

istanbul yaşam koçu 05321583555
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET

Kişisel gelişim testleri 0505 767 5885
- Başkalarıyla Yaşayabilme Testi -

Psikolog Nagehan Erçakar
PSİKOLOG VE PSİKİYATRİST KİMDİR?

Psikolog Buse Yeğin
YEME BOZUKLUĞU NEDİR?

Psikolog Hulya Aydoğan 0532 158 35 55
NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Psikolog Pedagog Aile Evlilik ve çift terapisi
Dr. Psk. Aile Evlilik Çift Danışmanı Ekrem ÇULFA hakkında yazılan yorum, tavsiye, öneri ve faydalar

Sosyolog Merve Ege tel 0505 767 5885
İntihar

Uzman Klinik Psikolog Hatice Büşra KARA 05557493919
GASLIGHTING (PSİKOLOJİK MANİPÜLASYON) NEDİR?

Uzman Klinik Psikolog Şakir ERNAS
Kendi Varlığını Duyurma Haykırışı: Saldırganlık ve Kızgınlık

uzman klinik psikolog sabiha ışık 05301221102
Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Uzman Psikolog Gülşah Babaoğlu
Profesyonel yardım alanların ve bu desteği veren Çocuk Ergen Psikologu, Çocuk Ergen Pedagogu 3

Uzman Psikolog Hakan ÖZBAYİS-0533 373 8123
PSİKOTERAPİ NEDİR?

Uzman Psikolog Çağla Tekeli
Bağlanma Korkusu

Yasam Koçu Öğrenci Koçu istanbulda Ayşim Çulfa
Ebeveynler Çocuklarının Karne Notları İle ilgili Nasıl Bir Tutum İçinde Olmalılar?

YAŞAM AİLE KOÇU DİLRUBA GÜNDÜZ 05301642034
BEN DEĞİL BİZ OLABİLMEK

YAŞAM KOÇU ÖĞRENCİ KOÇU SİNAN SEYFİ YETKİNER
STRES YÖNETİMİ

Uzman Klinik Psikolog Gülten Demirdöven 0216-3476003
BOŞANMALAR ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR?

Uzman Klinik Psikolog Pedagog Gülten Demirdöven Kadıköy 0544-7243650
BAZI İNSANLAR NEDEN YALAN SÖYLERLER?-2

Psikolog Esra Gökcen 0533-3738123
YAŞAM KOÇUNA GİTMENİN FAYDALARI

Aile,İlişki ve Evlilik Danışmanı 0533 373 81 23
Narsist Kişiler İş Yaşamımızı Nasıl Sabote Ediyorlar ?

Nesrin Örek Aile,Çift,İlişki ve Bireysel Danışmanlık
Çocuklarda Davranım Bozuklukları

Hipnoz Eğitimi 0544-7243650
HİPNOZ EĞİTİMİ SEMİNERLERİ

Psikolog Didem Pedagog İstanbul
BEBEK VE MÜZİK

Pedagog Barış Çakır (Çocuk Psikoloğu)
SINAV KAYGISI İLE BAŞETME KONUSUNDA BAZI ÖNERİLER

Misafir Kalemler
Erkekler Her Zaman Cinselliğe Hazır mıdır?

Öğrenci Koçları,05447243650

Psikiyatriste Danışın,0505-7675885

Psikolojik Danışmanlar Sitesi

Psikologlar Sitesi, 05447243650

Yaşam Koçları,05333738123

Hava Durumu
Saat
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar17.924017.9959
Euro18.455818.5297